25. 2. Liliana

Zítra: Dorota

Svazek obcí

Obec Hartvíkovice je součástí :

• Mikroregionu Náměšťsko

Rozkládá se na území kraje Vysočina v nejvýchodnější části okresu Třebíč. Přímo hraničí s okresem Žďár nad Sázavou a s okresem Brno-venkov patřící již ke kraji Jihomoravskému. Vznikl dne 24.2.2000 v Náměšti n/Osl., kde zástupci obcí Náměšť nad Oslavou, Hartvíkovice, Kladeruby, Kramolín, Ocmanice, Okarec, Sedlec, Studenec, Vícenice u Nám, Čikov, Naloučany, Popůvky, Kozlany a Mohelno podepsali zakladatelskou smlouvu. Náměšťsko náleží ke geomorfologické oblasti Českomoravské vrchoviny.


• Svazku obcí „SKLÁDKA TKO

Založení svazku obcí „Skládka TKO“ (tuhého komunálního odpadu) se sídlem v Třebíči v roce 1992 bylo zásadním krokem pro řešení problematiky odpadů v regionu Třebíčska.
Svazek se od samého začátku snaží o vytvoření komplexního funkčního systému pro nakládání s odpady na svém území. To znamená skládkování, třídění odpadů, sběr a odstraňování nebezpečných odpadů, dotřídění a využívání odpadů. Budování tohoto systému dokazuje výčet již uskutečněných kroků i těch, které nás dosud čekají.

• Energoregionu 2020

• Spolku pro obnovu venkova

Návštěvnost stránek

164600