3. 10. Bohumil

Zítra: František
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

 • OZV č.1 / 2022  - O stanovení části společného školského obvodu ZŠ a MŠ Hartvíkovice
 • OZV č.2 / 2021 - O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • OZV č.1 / 2021 - O místním poplatku z pobytu
 • OZV č.1 / 2020 - O zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
 • OZV č.2 / 2019 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hartvíkovice
 • OZV č.3 / 2019 - O místním poplatku ze psů
 • OZV č. 4 / 2019 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • OZV č.1 / 2018 - Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hartvíkovice
 • OZV č.3 / 2018 - Požární řád obce
 • OZV č.2 / 2017 - O době nočního klidu
 • OZV č.3 / 2017 - O stanovení části společného školského obvodu základní školy pro II. stupeň

Upozornění 

 • Upozornění - Volné pobíhání zvířectva zejména psů

Opatření

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Oznámení

Návštěvnost stránek

224095