31. 5. Kamila

Zítra: Laura

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

 • OZV č.4 / 2019 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • OZV č.5 / 2019 - O místním poplatku z pobytu
 • OZV č.2 / 2017 - O době nočního klidu
 • OZV č.3 / 2017 - Kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy pro II. stupeň
 • OZV č.1 / 2019 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV č.2 / 2019 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hartvíkovice
 • OZV č.1 / 2018 - Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hartvíkovice
 • OZV č.3 / 2019 - O místním poplatku ze psů
 • OZV č.3 / 2018 - Požární řád obce

Upozornění 

 • Upozornění - Volné pobíhání zvířectva zejména psů

 Opatření

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č.   71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č.   40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Oznámení 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

146869